Make your own free website on Tripod.com

MARKO KRALjEVIĆ I BRAT MU ANDRIJAŠ

 

Dva mi sta siromaha dugo vrime drugovala,

Lipo ti sta druoval i lipo se dragovala,

Lipo plinke dilila i lipo se razdiljala,

I razdiliv se, opet se sazivala.

Već mi nigda zarobiše tri junačke dobre konje

Dva siromaha,

Tere sta dva konjica mnogo lipo razdilila.

O tretjega ne mogaše junaci se pogoditi

Negli su se razgnivala i mnogo se spasovala.

Ono to mi ne bihu, družino, dva siromaha,

Da jedno mi biše vitez Marko Kraljeviću,

Vitez Marko Kraljeviću i brajen mu Andrijašu,

Mladi vitezi.

Tuj si Marko potrže svitlu sablju pozlaćenu

I udari Andrijaša brajena u srdašce.

On mi ranjen prionu za njegovu desnu ruku,

Tere knezu Marku potihora besijaše:

"Jeda mi te mogu, mili brate, umoliti,

Nemoj to mi vadit sabljice iz srdašca,

Mili brajene,

Dokle ti ne naručam do dvi i do tri beside.

Kada dojdeš, kneže Marko, k našoj majci junačkoj,

Nemoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti,

I moj dil ćeš podati, kneže Marko, našoj majci,

Zašto si ga nigdar veće od mene ne dočeka.

Ako li te bude mila majka uprašati,

Viteže Marko:

""Što mi ti je, sinko, sabljica sva krvava?""

Nemoj to joj, mili brate sve istinu kazovati,

Ni naju majku nikako zlovoljiti,

Da reci to ovako našoj majci junačkoj:

""Susrite me, mila majko, jedan tihi jelenčac

Koji mi se ne hti sa drumka ukloniti

Junačka majko,

Ni on meni, mila majko, ni ja njemu.

I tuj stavši potrgoh moju sablju junačku

I udarih tihoga jelenka u srdašce.

I kad ja pogledah onoga tiha jelenka

Gdi se htiše na drumku s dušicom razdiliti,

Vide mi ga milo biše kako mojega brajena,

Tihoga jelenka,

I da bi mi na povrate, ne bih ti ga zagubio"

I kad te jošće budu naju majka uprašati:

""Da gdi ti je, kneže Marko, tvoj brajen Andrijašu?""

Ne reci mi našoj majci istine po ništore:

""Ostao je - reci - junak, mila majko, u tujoj zemlji

Iz koje se ne može od milinja odiliti,

Andrijašu,

Onde mi je obljubio jednu gizdavu devojku.

I odkle je junak tuj devojku obljubio,

Nikad veće nije pošal sa mnome vojevati

I sa mnome nije veće ni plinka razdilio.

Ona t' mu je dala mnoga bilija nepoznana

I onoga vinca junaku od zabitja,

Gizdava devojka.

Li uskori mu se hoćeš, mila majko, nadijati""

A kad na te napadnu gusari u crnoj gori

Nemoj to se prid nimi, mili brate, pripadnuti

Da iz glasa poklikni brajena Andrijaša,

Bud' da me ćeš zaman, brate, pri potrebi klikovati.

Kada mi te začuju moje ime klikujući,

Kleti gusari,

Taj čas će od tebe junaci razbignuti,

Kako su se vazdakrat, brajene, razbigovali

Kada su te začuli moje ime klikovati.

A neka da ti vidi tvoja ljubima družina,

Koji me si, tvoga brata, bez krivice zagubio!"

Vesel budi, gospodaru, i vesela ti družina,

Naš gospodaru!

Ova pisan da bude tvoj milosti na počtenje!

 

 

Home | Marko | Andrijas | Pesma | Autori