Make your own free website on Tripod.com

Andrijaš

 

Andrijaš je mlađi brat Marka Kraljevića i drugi sin kralja Vukašina. Narodna epika pamti Andrijaša kao Markovog brata i njegov lik uključuje u bugarštice i deseteračke pesme. “Deseteračke narodne epske pesme pevaju o pogibji Andrijaša u sukobu s Turcima i Markovoj osveti.” , dok se u bugarštici o Marku i Andrijašu za njega vezuje internacionalni motiv bratoubistva. U ovoj baladi Andrijaš se javlja kao žrtva. Upravo njegov monolog, monolog brata koji umire, predstavlja vrhunsko umetničko dostignuće.

 

 

 

 

Home | Marko | Andrijas | Pesma | Autori